SUPER CEM II 32,5R 25kg

19,00 

Kategoria:

Cechy charakterystyczne:

 •     zwiększona wytrzymałość wczesna przy zawartości kamienia wapiennego w granicach: 10 -15 %
 •     dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia
 •     obniżona wodożądność wraz ze wzrostem ilości dodawanego kamienia
 •     wydłużony czas wiązania
 •     wysoka powierzchnia właściwa dzięki bardzo dobrej mielności kamienia wapiennego powoduje brak mikrospękań na powierzchni betonu
 •     ograniczenie wypływu wody na powierzchnię betonu w świeżej mieszance betonowej
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     niski skurcz zapraw

Zastosowanie:

 •     stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym
 •     beton zwykły i towarowy klas C 8/10 – C 30/37
 •     beton na fundamenty i podbudowy
 •     zaprawy budowlane cementowe i cementowo – wapienne: murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe
 •     posadzki betonowe

Spełnia wymagania normy:

 •     PN-EN 197-1:2012 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 •     PN-EN 197-2: 2014 „Cement . Część 2 : Ocena zgodności”
Scroll to Top